AdvokatByrån Lundia hjälper dig med bl.a. Brottmål, Familjerätt, Fastighetsrätt, Migrationsrätt utlänningsrätt, LVU/LVM, LPT/LRV i Lund och Malmö
 
HEM            VERKSAMHETSOMRÅDEN            ADVOKATER / MEDARBETARE            LÄNKAR            KONTAKTA OSS
 
 
 
advokatbyran_lundia
 
 
Våra verksamhetsområden
Vi hjälper dig att lösa uppkomna problem inom exempelvis
dessa områden:

FAMILJERÄTT
Vi hjälper dig med bl.a. skilsmässa / äktenskapsskillnad, vårdnad om barn, barns boende , gemensam vårdnad, umgänge, bodelning, äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev, och underhållsbidrag.

ARVSRÄTT
Vi hjälper dig med bl.a. frågor angående arv, testamente, bouppteckning, arvskifte, klander av testamente, klander av arvskifte och uppdrag som boutredningsman.

BROTTMÅL
Vi hjälper dig med bl.a. uppdrag som offentlig försvarare / försvarsadvokat, målsägandebiträde och skadestånd på grund av brott, bl.a. kränkning och sveda och värk.

FASTIGHETSRÄTT
Vi hjälper dig med bl.a. ärenden som rör fel i fastighet/dolda fel, reklamation, entreprenadtvister, bostadsrätt, samäganderätt, servitut och skadestånd.

MIGRATIONSRÄTT
Vi hjälper dig med bl.a. ärenden som rör asyl / uppehållstillstånd.

TVÅNGSVÅRD
Vi hjälper dig med ärenden som rör Lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM) och lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

RÄTTSHJÄLP / RÄTTSSKYDD
Vi hjälper dig att ansöka om rättshjälp och rättsskydd.
Läs mer >>
 
 
Kontaktinformation