advokatbyran_lundia
 
HEM            VERKSAMHETSOMRÅDEN            ADVOKATER / MEDARBETARE            LÄNKAR            KONTAKTA OSS
 
 
 
advokatbyran_lundia
 
 
Rättsskydd
Rättsskydd får man genom sin försäkring. I de flesta fall ingår det automatiskt i automatiskt i svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Det kan även ingå i helförsäkringar av båt samt hel- och halvförsäkringar av din bil. Rättsskyddet innebär att försäkringen kan hjälpa till att betala delar av den juridiska experthjälp som jurister eller advokater kan stå till tjänst med. Läs mer om skyddet i din försäkring för att ta reda på vilket skydd du har. De flesta försäkringsbolag har en karenstid, vilket innebär att rättsskydd inte beviljas vid en tvist i tingsrätt avseende exempelvis en vårdnadstvist förrän en viss tid har passerat efter separationen.

 
 
Rättshjälp
Rättsskyddet täcker inte alla typer av tvister och i dessa fall finns det ibland möjlighet att istället få rättshjälp. För att beviljas rättshjälp ska det finnas behov av juridisk hjälp och vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna i angelägenheten. Rättshjälp gäller endast privatpersoner och innebär att staten ger ekonomisk hjälp för att betala advokat- / juristkostnader. För att få rättshjälp ska i regel en timmes rådgivning ha givits, vilken bekostas på egen hand. Vidare krävs att ens ekonomiska underlag, dvs. summan av inkomster och förmögenhet med hänsyn till försörjningsbörda och skulder, inte överstiger 260 000 kr per år. Möjligheten till rättshjälp regleras i rättshjälpslagen. Mer information om rättshjälp finns på Sveriges Domstolars hemsida.