Arvsrätt Lund

Advokatbyrå i Lund & Malmö med inriktning mot södra Skåne. Vi hjälper dig i frågor som kan uppstå i samband med dödsfall samt arvsrätt i Lund och södra Skåne.

Hjälp med arvsrätt i Lund

Vid dödsfall kan många svårigheter med arvsrätten förekomma. Vi hjälper dig med frågor gällande arv, arvsrätt, arvsskiften, upprätta bouppteckningar och förvalta oskiftade dödsbon. Vi åtar oss även, efter förordnande från domstol, uppdrag som boutredningsman och skiftesman.

Våra advokater och jurister har stor erfarenhet av frågor inom arvsrätt och hjälper dig med frågor gällande arvsrätt i Lund eller södra Skåne.

Arvsrätt och testamente

Vad som gäller när en närstående avlidit kan vara en komplicerad fråga. Oavsett civilstatus – gift, sambo eller singel – finns det anledning att upprätta ett testamente. Vi på Advokatbyrån Lundia hjälper dig med att skriva testamenten och ger råd i frågor om arv och arvsrätt. Att få kvalificerad juridisk hjälp är ofta en god investering för dig och dina anhöriga.

Ett korrekt upprättat testamente hjälper dina anhöriga med frågorna som kan uppstå om hur arvet ska fördelas och minskar därför risken för framtida konflikter mellan arvingar. Särskilt viktigt kan ett testamente vara för sambor som annars inte ärver varandra, eller för gifta par som har barn från tidigare relationer.

Våra advokater och jurister har stor erfarenhet av frågor inom testamente och arvsrätt. Vi hjälper dig i Lund eller södra Skåne.

Arvsrätt för sambo

Hur fungerar arvsrätten vid samboskap? För sambor finns det anledning att överväga att upprätta ett inbördes testamente. Sambor har inte automatisk arvsrätt efter varandra. För gifta personer som har barn från tidigare äktenskap kan det, på grund av särkullsbarnens omedelbara rätt till arv vid förälderns bortgång, vara angeläget att göra tillvaron för de efterlevande tryggare genom att upprätta ett testamente.

Arvsrätt för arvinge

En annan viktig funktion med ett testamente kan vara att bestämma att det som en arvinge ska få i arv, ska vara dennes enskilda egendom och således inget som arvingen ska behöva dela med sig av vid en separation eller skilsmässa. För den som inte har barn finns det mycket stor frihet genom testamente att bestämma vad som ska hända med tillgångarna efter man gått bort.

Advokatbyrån Lundia hjälper dig att svara på frågor angående arvsrätt samt att upprätta ett testamente som står i samklang med dina önskemål.

Vid arvstvist

Advokatbyrån Lundia biträder enskilda i tvister i eller utanför domstol i frågor gällande arvsrätt och testamente. Det kan bland annat gälla klander av testamente, kränkning av laglott, förskott på arv, samt andra typer av tolknings -eller tillämpningsfrågor knutna till arv och arvsrätt.

Kontakta oss för hjälp med arvsrätt i Lund

Vill du ha mer information eller veta hur våra advokater kan hjälpa dig med arvsrätt? Kontakta oss redan idag!

VÅR EXPERTIS

Behöver du juridisk hjälp?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

FÖRSVARSADVOKAT

Vi har lång erfarenhet av brottmål och åtar oss uppdrag som försvarsadvokat och..

LÄS MER >

ARVSRÄTT

Vi hjälper dig i frågor som kan uppstå i samband med dödsfall samt arvsrätt i Lund och södra..

LÄS MER >

FAMILJERÄTT

Vi arbetar med ekonomiska frågor som kan uppkomma i samband med familjerätt. Vi företräder.. 

LÄS MER >

FASTIGHETSRÄTT

Vi biträder dig i tvist rörande fastighetsrätt, bostadsrätt eller konsumententreprenadrätt. 

LÄS MER >