Juridisk rådgivning Lund

Livet är fullt med händelser som ibland kan kräva juridisk rådgivning. Advokatbyrån Lundia hjälper dig med juridisk rådgivning, avtal och dokument i Lund och Skåne under alla livetes viktiga skeden.

Juridisk rådgivning vid framtidsfullmakt

Med en framtidsfullmakt bestämmer du själv vem eller vilka som ska ha hand om dina personliga och ekonomiska intressen om du blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta beslut själv. I framtidsfullmakten kan du bestämma att en anhörig eller annan ska företräda dig när du själv inte är kapabel att ha hand om dina angelägenheter.

Advokatbyrån Lundia bistår med juridisk rådgivning för dig som önskar upprätta en giltig framtidsfullmakt som uppfyller de formkrav som finns.

Juridisk rådgivning vid äktenskapsförord

Vad måste man ha i åtanke innan man gifter sig?
Om inget annat avtalas, är de egendomar som makarna äger under äktenskapet giftorättsgods. Detta saknar i regel betydelse när man lever tillsammans. När äktenskapet däremot upphör, genom skilsmässa eller när någon av makarna dör, får giftorätten betydelse. Då är utgångspunkten att värdet av allt makarnas giftorättsgods ska delas genom bodelning.

Om makarna vill att viss eller samtlig egendom ska undantas från bodelningen och istället bli enskild egendom måste makarna skriva äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord kan upprättas inför eller under äktenskapet. För att äktenskapsförordet ska bli giltigt måste detta registreras hos Skatteverket.

Advokatbyrån Lundia bistår med juridisk rådgivning för dig i Lund och södra Skåne som önskar att upprätta ett äktenskapsförord.

Juridisk rådgivning vid samboavtal

Vad måste man tänka på innan man flyttar ihop med någon?
Vid bodelning mellan sambor ingår bostad och bohag som samborna köpt för att använda tillsammans. Vem som faktiskt betalat för egendomen spelar ingen roll. Vid bodelning ska värdet av samboegendomen delas lika mellan parterna.

Med samboavtal kan de som ska bli, eller redan är sambor avtala om att Sambolagens bestämmelser helt eller delvis inte ska gälla.

Advokatbyrån Lundia bistår med juridisk rådgivning för dig i Lund och södra Skåne med att upprätta ett samboavtal.

Juridisk rådgivning vid gåvobrev

Den som ger bort något av större värde i gåva bör fundera på att skriva ett gåvobrev. Genom ett tydligt formulerat gåvobrev kan framtida oklarheter och konflikter undvikas.

För vissa typer av gåvor gäller särskilda regler. Om en fastighet ska ges i gåva krävs till exempel ett skriftligt gåvobrev som är undertecknat av givare och gåvomottagare. Vad gäller en gåva som en make ger till den andre maken måste detta registreras hos Skatteverket.

Advokatbyrån Lundia bistår dig med juridisk rådgivning i Lund och södra Skåne som behöver upprätta ett gåvobrev.

Kontakta oss för juridisk rådgivning i Lund

Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss redan idag!

VÅR EXPERTIS

Behöver du juridisk hjälp?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

FÖRSVARSADVOKAT

Vi har lång erfarenhet av brottmål och åtar oss uppdrag som försvarsadvokat och..

LÄS MER >

ARVSRÄTT

Vi hjälper dig i frågor som kan uppstå i samband med dödsfall samt arvsrätt i Lund och södra..

LÄS MER >

FAMILJERÄTT

Vi arbetar med ekonomiska frågor som kan uppkomma i samband med familjerätt. Vi företräder.. 

LÄS MER >

FASTIGHETSRÄTT

Vi biträder dig i tvist rörande fastighetsrätt, bostadsrätt eller konsumententreprenadrätt. 

LÄS MER >