Familjerättsadvokat Lund

Advokatbyrå Lundia arbetar med ekonomiska frågor som kan uppkomma i samband med familjerätt. Vi företräder även föräldrar under hela processen rörande barns boende, umgänge och vårdnad. 

Familjerättsadvokat – Bodelning vid separation

I samband med att tillgångar ska delas vid separation kan det uppstå konflikter. En bodelning ska alltid göras vid skilsmässa och upplösande av partnerskap, samt vi upphörande av samboskap om någon av samborna begär det. Som familjerättsadvokater hjälper vi dig om du står inför en separation där bodelning behöver göras.

Frågor som kan uppkomma vid bodelning är vilken egendom som ska delas och hur, samt vem som ska bo kvar i den gemensamma bostaden. Om parterna inte kan komma överens om hur bodelningen ska genomföras vid separation kan en bodelningsförrättare utses av tingsrätten.

Bodelningsförrättaren är neutral och opartisk och har, om parterna inte kan enas, i uppgift att fatta beslut om hur bodelningen ska gå till.

Familjerättsadvokat – Vårdnad, boende och umgänge

Vi separation och skilsmässa uppstår ofta frågor om vårdnaden, vart barnet ska bo och om umgänge med barnet. Här kan en familjerättsadvokat hjälpa er.

Huvudregeln är att föräldrarna har gemenskap vårdnad om barn även om de inte bor ihop. I vissa fall, till exempel när det finns stora svårigheter för föräldrarna att samarbeta, när en förälder är frånvarande eller har begått brott mot barnet eller den andra föräldern, kan gemensam vårdnad vara olämplig. En förälder kan då få ensam vårdnad om barnet.

En tvist mellan föräldrar rörande vårdnaden, boende och umgänge är slitsam och jobbig för både barn och föräldrar. Tvisten riskerar att påverka relationen mellan föräldrar negativt, vilket ofta även påverkar barnet. Som familjerättsadvokater har vi en viktig roll att spela genom att försöka vägleda klinter om olika sätt att lösa konflikter på.

Advokatbyrån Lundia företräder föräldrar i frågor rörande barns boende, umgänge och vårdnad. Vi hjälper till i hela processen; både i och utanför domstol. Kontakta oss gärna tidigt i processen om du behöver hjälp.

Kontakta oss för familjerättsadvokat i Lund

Vill du ha mer information eller veta hur våra familjerättsadvokater kan hjälpa dig? Kontakta oss redan idag!

VÅR EXPERTIS

Behöver du juridisk hjälp?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

FÖRSVARSADVOKAT

Vi har lång erfarenhet av brottmål och åtar oss uppdrag som försvarsadvokat och..

LÄS MER >

ARVSRÄTT

Vi hjälper dig i frågor som kan uppstå i samband med dödsfall samt arvsrätt i Lund och södra..

LÄS MER >

FAMILJERÄTT

Vi arbetar med ekonomiska frågor som kan uppkomma i samband med familjerätt. Vi företräder.. 

LÄS MER >

FASTIGHETSRÄTT

Vi biträder dig i tvist rörande fastighetsrätt, bostadsrätt eller konsumententreprenadrätt. 

LÄS MER >