Asylrätt

Advokatbyrån Lundia har stor erfarenhet av att arbeta med såväl vuxna asylsökande som ensamkommande barn som söker asyl i Sverige.

Söka asyl i Sverige

Den som flytt på grund av krig, konflikt eller miljökatastrof i sitt hemland, samt den som riskerar förföljelse på grund av sin nationalitet, ras, religiösa eller politiska uppfattning, sitt kön, sin sexuella läggning eller sin tillhörighet till viss samhällsgrupp kan ansöka om asyl och kan vara berättigad till statusförklaring och uppehållstillstånd i Sverige.

Asylsökande som vill att Advokatbyrån Lundia biträder i asylärendet kan framföra önskemål till Migrationsverket att någon av våra advokater eller jurister ska förordnas som offentligt biträde.

Rätt till offentligt biträde

Asylsökande har i allmänhet rätt till ett offentligt biträde som hjälper till i asylprocessen. Om Migrationsverket avslår asylansökan ingår det även i det offentliga biträdets uppdrag att överklaga och biträda den asylsökande i Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen.

Kostnaden för det offentliga biträdet betalas av Migrationsverket.

Kontakta oss för hjälp med asylrätt i Sverige

Vill du ha mer information eller veta hur våra advokater kan hjälpa dig med asylrätt? Kontakta oss redan idag!

VÅR EXPERTIS

Behöver du juridisk hjälp?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

FÖRSVARSADVOKAT

Vi har lång erfarenhet av brottmål och åtar oss uppdrag som försvarsadvokat och..

LÄS MER >

ARVSRÄTT

Vi hjälper dig i frågor som kan uppstå i samband med dödsfall samt arvsrätt i Lund och södra..

LÄS MER >

FAMILJERÄTT

Vi arbetar med ekonomiska frågor som kan uppkomma i samband med familjerätt. Vi företräder.. 

LÄS MER >

FASTIGHETSRÄTT

Vi biträder dig i tvist rörande fastighetsrätt, bostadsrätt eller konsumententreprenadrätt. 

LÄS MER >