Fastighetsrätt Lund

Vi biträder dig i tvist rörande fastighetsrätt, bostadsrätt eller konsumententreprenadrätt. 

Fel i fastighet?

Att köpa hus eller lägenhet kan vara en komplex sak. Även om köparen har undersökt fastigheten i samband med köpet, en besiktningsman har gjort en överlåtelsebesiktning och säljaren lämnat relevanta upplysningar om fastigheten kan fel och brister visa sig efter tillträde. Frågan ställs då ofta vem som bär ansvar för detta – säljaren eller köparen.

Våra advokater och jurister hjälper dig med frågor gällande fastighetsrätt i Lund samt södra Skåne.

Köparen och säljarens skyldigheter

Ofta uppstår frågor om köparens undersökningsplikt, om säljaren känt till och borde ha upplyst om fel samt om köparen fullgjort sin skyldighet att reklamera fel som upptäckts i rätt tid. En annan relevant fråga är hur eventuellt prisavdrag på grund av felet bör beräknas. I vissa fall behöver man även ta ställning till hävning av köp och skadestånd. Vi hjälper dig med frågor inom fastighetsrätt som kan uppstå vid fastighetsköp.

Fastighetsrätt vid tvist

Advokatbyrån Lundia biträder köpare och säljare i tvister rörande fel i fastighet. Kontakta oss så snart som möjlighet efter det att du som köpare upptäck fel på fastigheten, eller om du som säljare fått krav mot dig på grund av fel, som köparen påstår att du ansvarar för.

Våra advokater och jurister hjälper dig med fastighetsrätt vid tvist av ditt fastighetsköp.

Fastighetsrätt vid fel i bostadsrätt

Advokatbyrån Lundia arbetar med köprättsliga tvister rörande fel i bostadsrätt. Att köpa lägenhet är ofta förenat med mindre risk än vid köp av villa eftersom ansvaret för lägenhetens skick är delat mellan föreningen och bostadsinnehavaren.
Konflikter mellan köpare och säljare kan dock uppstå om det efter köpet visar sig att lägenheten har fel och brister som faller inom bostadsinnehavarens ansvarsområde eller om lägenheten inte överensstämmer med vad säljaren utlovat.

Undersökningsplikt

Du som köper fastighets eller bostadsrätt har undersökningsplikt och bör noga undersöka det tilltänkta objektet i samband med köp. Vad som anses som ett fel och vilka krav som köparen kan ställa regleras av Jordabalken respektive Köplagen.

Våra advokater och jurister hjälper dig med frågor gällande Köplagen och dess regleringar, samt andra frågor gällande fastighetsrätt.

Konsumententreprenad

Våra advokater och jurister kan även hjälpa dig i tvister mot hantverkare eller i mindre entreprenadtvister där Konsumenttjänstlagen är tillämplig.

Kontakta oss för hjälp med fastighetsrätt i Lund

Vill du ha mer information eller veta hur vi kan hjälpa dig med fastighetsrätt? Kontakta oss redan idag!

VÅR EXPERTIS

Behöver du juridisk hjälp?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

FÖRSVARSADVOKAT

Vi har lång erfarenhet av brottmål och åtar oss uppdrag som försvarsadvokat och..

LÄS MER >

ARVSRÄTT

Vi hjälper dig i frågor som kan uppstå i samband med dödsfall samt arvsrätt i Lund och södra..

LÄS MER >

FAMILJERÄTT

Vi arbetar med ekonomiska frågor som kan uppkomma i samband med familjerätt. Vi företräder.. 

LÄS MER >

FASTIGHETSRÄTT

Vi biträder dig i tvist rörande fastighetsrätt, bostadsrätt eller konsumententreprenadrätt. 

LÄS MER >