Socialrätt

Socialrätt innefattar bland annat vård av barn och unga, vård av missbrukare och vård av psykiskt sjuka.

Tvångsvård

Advokatbyrån Lundia arbetar med de tre tvångslagstiftningarna lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare (LVM) och lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Både barn och vårdnadshavare har rätt till offentligt biträde i mål som rör vård av barn med stöd av LVU. Vi åtar oss inom rättsområdet uppdrag som offentligt biträde efter förordnande från Förvaltningsrätten.

Offentligt biträde

Den som tvångsomhändertas med stöd av lagstiftningarna LVM och LPT har också rätt till ett offentligt biträde.

Vill du att någon av våra advokater eller jurister ska biträda dig i ett mål rörande tvångsvård med stöd av LVU, LVM och LPT kan du framföra detta som önskemål.

Kontakta oss för hjälp med socialrätt i Lund

Vill du ha mer information eller veta hur våra advokater kan hjälpa dig med socialrätt? Kontakta oss redan idag!

VÅR EXPERTIS

Behöver du juridisk hjälp?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

FÖRSVARSADVOKAT

Vi har lång erfarenhet av brottmål och åtar oss uppdrag som försvarsadvokat och..

LÄS MER >

ARVSRÄTT

Vi hjälper dig i frågor som kan uppstå i samband med dödsfall samt arvsrätt i Lund och södra..

LÄS MER >

FAMILJERÄTT

Vi arbetar med ekonomiska frågor som kan uppkomma i samband med familjerätt. Vi företräder.. 

LÄS MER >

FASTIGHETSRÄTT

Vi biträder dig i tvist rörande fastighetsrätt, bostadsrätt eller konsumententreprenadrätt. 

LÄS MER >