Försvarsadvokat Lund

Behöver du en försvarsadvokat i Lund? Vi har lång erfarenhet av brottmål och åtar oss uppdrag som försvarsadvokat och målsägandebiträden i Lund samt runt om i södra Skåne.

Försvarsadvokat i Lund & Malmö

En försvarsadvokat, även kallat offentlig försvarare, utses av domstol till den som är misstänkt för ett brott där fängelse ingår i straffskalan. En försvarsadvokat kan endast utses vid mindre brott som ger lindrigare straff om det finns särskilda skäl. Försvarsadvokaten hjälper den misstänkte under förundersökning (polisutredningen), tillvaratar klientens intressen under tiden denne är häktad, samt vid eventuell rättegång. Du själv har rätt att välja vem som ska vara din försvarsadvokat.

Om du vill att någon av våra advokater ska bistå dig som försvarsadvokat i Lund eller södra Skåne kan du framföra önskemål om detta till polis, domstol eller kontakta oss själv så hjälper vi dig.

Målsägandebiträdande

Tillskillnad från en försvarsadvokat är ett målsägandebiträdande den som utses av domstol till dig som blivit utsatt för brott. Målsägandebiträdet hjälper brottsoffret genom processen, samt närvarar vid polisförhör och företräder brottsoffret som ombud under rättegången.

Om du vill att någon av våra advokater eller jurister ska bistå dig som målsägandebiträde i Lund eller södra Skåne kan du framföra önskemål om detta till polis, domstol eller kontakta oss själv så hjälper vi dig.

Skadestånd & ersättning

Det ingår i målsägandebiträdets uppdrag att föra skadeståndstalan åt målsägande. Våra advokater och jurister föreslår vilka belopp som är skäliga att betala. Målsägandet har ofta rätt till ersättning för kränkning, samt för psykiskt och fysiskt lidande.

Du har rätt att själv välja vilken advokat eller jurist som ska företräda dig.

Kontakta oss för försvarsadvokat i Lund

Vill du ha mer information eller veta hur våra försvarsadvokater kan hjälpa dig? Kontakta oss redan idag!

VÅR EXPERTIS

Behöver du juridisk hjälp?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation.

FÖRSVARSADVOKAT

Vi har lång erfarenhet av brottmål och åtar oss uppdrag som försvarsadvokat och..

LÄS MER >

ARVSRÄTT

Vi hjälper dig i frågor som kan uppstå i samband med dödsfall samt arvsrätt i Lund och södra..

LÄS MER >

FAMILJERÄTT

Vi arbetar med ekonomiska frågor som kan uppkomma i samband med familjerätt. Vi företräder.. 

LÄS MER >

FASTIGHETSRÄTT

Vi biträder dig i tvist rörande fastighetsrätt, bostadsrätt eller konsumententreprenadrätt. 

LÄS MER >